گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

  Strides in Development of Medical Education 
English  

 

هدف و رسالت: هدف از انتشار مجله گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي و اطلاع رساني از طريق انتشار پژوهش هاي انجام شده در زمينه آموزش پزشكي مي باشد. مجله گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از انتشارات مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كرمان مي باشد، كه اين مركز كليه دست اندركاران آموزش پزشكي و اساتيد علوم پزشكي را مورد حمايت قرار مي دهد. اين مجله بر روش هاي نوين تدريس، طراحي دوره هاي آموزشي و ارزيابي ميزان موفقيت اين دوره ها و برنامه ريزي جهت برقراري ارتباط بين اساتيد علوم پزشكي و متخصصين آموزش پزشكي تأكيد دارد.مجله گام هاي توسعه در آموزش پزشكي به صورت فصلنامه توسط دانشگاه علوم پزشكي كرمان منتشر مي شود. در حال حاضر انتشار اين مجله به روز مي باشد.

 

 

 


 

 

 

 

ISSN 1735-4242

 


فهرست مطالب آخرين شماره
دوره 10, شماره 2, تابستان 1392
كليه حقوق براي گام هاي توسعه در آموزش پزشكي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute